Stôl je určený pre štandardné podmienky stolovania. Na plochu stola sa nesmú položiť horúce, chemicky reaktívne a hmotnostne nevhodné predmety.

Nábytok nesmie prichádzať do styku s vodou, alebo byť umiestnený vo vlhkom a nadmerne suchom prostredí.

Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou úpravou u moderného masívneho nábytku. Zachováva si prírodný charakter a jeho výhodou je ľahká údržba a obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti hlavne na začiatku užívania.

Ak ošetrenie zopakujeme spočiatku 1-2x do mesiaca, vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

Prach z drevených častí odstraňuje suchou mäkkou prachovkou, pri väčšom znečistení môžeme použiť vlhkú – dobre vyžmýkanú handru.

Pri poškodení pôsobením tekutín alebo poškrabaním sa povrch stolového plátu prebrúsi jemným brusným papierom v smere vlákien, odstránime  prach a nanesieme nábytkársky olej, nevsiaknutý prebytok vytrieme suchou handrou.

Použité prostriedky na olejovanie (hubka, handra) doporučujeme namočiť do vody (vyprať) a až potom odložiť – zlikvidovať z dôvodu možného samovznietenia.

Pri stolovaní je nutné používať aspoň prestieranie pod taniere a poháre.

Návod na ošetrenie masívnych stolov olejom

  1. Poškodený povrch stola obrúsiť priloženým brúsnym papierom
  2. Prach z brúsenia dôkladne odstrániť
  3. Pripravený povrch natrieme olejom pomocou molitanovej hubky
  4. Prebytočný olej hneď odstránime hubkou, alebo handrou
  5. Vyleštíme mäkkou handrou
  6. Podľa potreby môžeme po 12 hodinách povrch ešte raz pretrieť olejom a postup v bodoch 4. a 5. zopakovať.

Aj keď nie je stôl poškodený, je nutné stolový plát ošetrovať nanesením oleja a prebytok hneď vytrieť a doleštiť.

Dôležité upozornenie!

Olej skladovať mimo dosah detí. Hubku a handričku neodhadzovať – hrozí samovznietenie. Vypláchať vo vode a následne znehodnotiť.